[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

เทคนิคการต่อสู้แบบผสมผสาน แห่งแรกในเชียงใหม่

ไม่เน้นการใช้กำลัง เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เด็ก หรือ

ผู้หญิงสามารถเรียนได้ สอนโดยอาจารย์ที่มี

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ! สามารถใช้เทคนิคการ

ต่อสู้เหล่านี้ไว้ป้องกันตัวเองได้อย่างแน่นอน

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านำมาจากการเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทมารวมกัน. เนื่องจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะเล่นงานคุณอาจจะมีอาวุธหรือมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าคุณหรือมากันเป็นกลุ่มและเราไม่อาจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคดีๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันร่างกายและทรัพย์สินของเราได้
โรงเรียนสอนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สอนเกี่ยวกับการต่อสู้และการป้องกันตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะ สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ เพราะเราจะสอนเทคนิคให้เข้ากับแต่ละบุคคลและสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับรองคุณจะประทับใจ.

บริการวีซ่านักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับ ED-Visa ได้อย่างเป็นทางการ(Non-Immigrant)
ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสาร และการดูแลด้าน ED-Visa(Non-Immigrant) ทั้งหมด
ทีมงานธุรการ

ไข่มุก

แป้ง

ออย

ทีมงานครูฝึก

แบล็ค

บีม

จักร

ที่ตั้ง

63/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ติดต่อ

เบอร์โทร : 053 – 240361 , 085 – 0404220
อีเมลล์ : jet_mp340@hotmail.com
เฟสบุค : hand to hand combat chiangmai thailand

เทคนิคการต่อสู้แบบผสมผสาน แห่งแรกในเชียงใหม่

ไม่เน้นการใช้กำลัง เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เด็ก หรือ

ผู้หญิงสามารถเรียนได้ สอนโดยอาจารย์ที่มี

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ! สามารถใช้เทคนิคการ

ต่อสู้เหล่านี้ไว้ป้องกันตัวเองได้อย่างแน่นอน

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านำมาจากการเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทมารวมกัน. เนื่องจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะเล่นงานคุณอาจจะมีอาวุธหรือมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าคุณหรือมากันเป็นกลุ่มและเราไม่อาจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคดีๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันร่างกายและทรัพย์สินของเราได้
โรงเรียนสอนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สอนเกี่ยวกับการต่อสู้และการป้องกันตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะ สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ เพราะเราจะสอนเทคนิคให้เข้ากับแต่ละบุคคลและสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับรองคุณจะประทับใจ.

บริการวีซ่านักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับ ED-Visa ได้อย่างเป็นทางการ(Non-Immigrant)
ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสาร และการดูแลด้าน ED-Visa(Non-Immigrant) ทั้งหมด
ทีมงานธุรการ

ไข่มุก

แป้ง

ออย

ทีมงานครูฝึก

แบล็ค

บีม

จักร

ที่ตั้ง

63/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ติดต่อ

เบอร์โทร : 053 – 240361 , 085 – 0404220
อีเมลล์ : jet_mp340@hotmail.com
เฟสบุค : hand to hand combat chiangmai thailand

เทคนิคการต่อสู้แบบผสมผสาน แห่งแรกในเชียงใหม่

ไม่เน้นการใช้กำลัง เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เด็ก หรือ

ผู้หญิงสามารถเรียนได้ สอนโดยอาจารย์ที่มี

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ! สามารถใช้เทคนิคการ

ต่อสู้เหล่านี้ไว้ป้องกันตัวเองได้อย่างแน่นอน

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านำมาจากการเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทมารวมกัน. เนื่องจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะเล่นงานคุณอาจจะมีอาวุธหรือมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าคุณหรือมากันเป็นกลุ่มและเราไม่อาจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคดีๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันร่างกายและทรัพย์สินของเราได้
โรงเรียนสอนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สอนเกี่ยวกับการต่อสู้และการป้องกันตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะ สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ เพราะเราจะสอนเทคนิคให้เข้ากับแต่ละบุคคลและสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับรองคุณจะประทับใจ.

บริการวีซ่านักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับ ED-Visa ได้อย่างเป็นทางการ(Non-Immigrant)
ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสาร และการดูแลด้าน ED-Visa(Non-Immigrant) ทั้งหมด
ทีมงานธุรการ

ไข่มุก

แป้ง

ออย

ทีมงานครูฝึก

แบล็ค

บีม

จักร

ที่ตั้ง

63/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ติดต่อ

เบอร์โทร : 053 – 240361 , 085 – 0404220
อีเมลล์ : jet_mp340@hotmail.com
เฟสบุค : hand to hand combat chiangmai thailand

เทคนิคการต่อสู้แบบผสมผสาน แห่งแรกในเชียงใหม่

ไม่เน้นการใช้กำลัง เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เด็ก หรือ

ผู้หญิงสามารถเรียนได้ สอนโดยอาจารย์ที่มี

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ! สามารถใช้เทคนิคการ

ต่อสู้เหล่านี้ไว้ป้องกันตัวเองได้อย่างแน่นอน

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านำมาจากการเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทมารวมกัน. เนื่องจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะเล่นงานคุณอาจจะมีอาวุธหรือมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าคุณหรือมากันเป็นกลุ่มและเราไม่อาจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคดีๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันร่างกายและทรัพย์สินของเราได้
โรงเรียนสอนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สอนเกี่ยวกับการต่อสู้และการป้องกันตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะ สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ เพราะเราจะสอนเทคนิคให้เข้ากับแต่ละบุคคลและสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับรองคุณจะประทับใจ.

บริการวีซ่านักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับ ED-Visa ได้อย่างเป็นทางการ(Non-Immigrant)
ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสาร และการดูแลด้าน ED-Visa(Non-Immigrant) ทั้งหมด
ทีมงานธุรการ

ไข่มุก

แป้ง

ออย

ทีมงานครูฝึก

แบล็ค

บีม

จักร

ที่ตั้ง

63/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ติดต่อ

เบอร์โทร : 053 – 240361 , 085 – 0404220
อีเมลล์ : jet_mp340@hotmail.com
เฟสบุค : hand to hand combat chiangmai thailand