โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านำมาจากการเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทมารวมกัน. เนื่องจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะเล่นงานคุณอาจจะมีอาวุธหรือมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าคุณหรือมากันเป็นกลุ่มและเราไม่อาจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคดีๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันร่างกายและทรัพย์สินของเราได้

โรงเรียนสอนการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สอนเกี่ยวกับการต่อสู้และการป้องกันตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะ สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ เพราะเราจะสอนเทคนิคให้เข้ากับแต่ละบุคคลและสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับรองคุณจะประทับใจ.


ดูเพิ่มเติม

ให้พวกเราช่วยเหลือคุณ

สุณัชชา ศรีชะนนท์
หัวหน้าธุรการ

จงเจตน์ พึ่งสาย
ผู้ชำนาญการพิเศษและครูฝึก

มณฑาทิพย์ สีแก้ว
ประสานงานต่างประเทศ

บริการวีซ่านักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า สามารถให้ ED-Visa แก่นักศึกษาได้อย่างเป็นทางการ(Non-Immigrant) และยังช่วยเหลือด้านเอกสารตลอดระยะเวลาการเรียน

ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวกับ ED-Visa(Non-Immigrant) ทั้งหมด


ดูเพิ่มเติม