ต่ออายุวีซ่า

พวกเราจะช่วยคุณสำหรับการต่อวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติทั้งหมด. เราจะช่วยคุณหมดทุกอย่าง, เราจะไปกับคุณที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย.