ต่ออายุวีซ่า

พวกเราจะช่วยคุณสำหรับการต่อวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติทั้งหมด. เราจะช่วยคุณหมดทุกอย่าง, เราจะไปกับคุณที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย.

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • พาสปอร์ต
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
  • แบบฟอร์มสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทางเรามีให้)
  • ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 1,900 บาท
  • ค่าบริการ 1,000 บาท