คอร์สพิเศษ

คอร์สพิเศษ

฿2100020 ชั่วโมง

เรียนเดี่ยว

  • เรียนต่อเนื่อง 10 วัน
  • เลือกเวลาเรียนที่สะดวกได้
  • 2 ชั่วโมง/วัน
  • ครูฝึก 3 คน
  • รวม 20 ชั่วโมง/คอร์ส