คอร์สปกติ

฿3,50040 ชั่วโมง

เรียนเป็นกลุ่ม

 • 2 ชั่วโมง/วัน
 • 2 วัน/สัปดาห์
 • เสาร์ – อาทิตย์
 • 15.00 – 17.00 น.
 • รวม 40 ชั่วโมง/คอร์ส

                  “ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว” ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว โดยในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเชิงด้านการกีฬา หรือเพื่อออกกำลังกาย
                    เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการออกกำลังกาย โดยทางโรงเรียนมีครูผู้สอนประสบการณ์มากกว่า20ปี สอนในเรื่องของการใช้เทคนิคแบบผสมผสาน คือ การต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ มวยไทย, มวยสากล, ยูโด, มวยปล้ำ, คาราเต้, แชมโบ และบราซิลเลี่ยน ยูยิสสู โดย นำข้อดีของแต่ละศิลปะวิชาการต่อสู้มาผสมผสานเพื่อให้ใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัวในการตู่อสู้
                    คอร์สเรียนปกติ เป็นหลักสูตร ระยะสั้น 40 ชั่วโมง เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ครูผู้สอนจะคอยเป็นคู่สาธิต สามารถให้นักเรียนได้ทำตามได้ไปพร้อมๆกัน หลักสูตรการสอน เข้าใจง่าย มีครูคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รับประกันได้ว่า เมื่อได้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องต่อสู้ป้องกันตัว
   การเรียนการสอน
  – เรียน 2ชั่วโมง/วัน
  – วันเสาร์ – อาทิตย์
  – เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

  คอร์สปกติ

  ฿3,50040 ชั่วโมง

  เรียนเป็นกลุ่ม

  • 2 ชั่วโมง/วัน
  • 2 วัน/สัปดาห์
  • เสาร์ – อาทิตย์
  • 15.00 – 17.00 น.
  • รวม 40 ชั่วโมง/คอร์ส

                   “ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว” ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว โดยในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเชิงด้านการกีฬา หรือเพื่อออกกำลังกาย
                     เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการออกกำลังกาย โดยทางโรงเรียนมีครูผู้สอนประสบการณ์มากกว่า20ปี สอนในเรื่องของการใช้เทคนิคแบบผสมผสาน คือ การต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ มวยไทย, มวยสากล, ยูโด, มวยปล้ำ, คาราเต้, แชมโบ และบราซิลเลี่ยน ยูยิสสู โดย นำข้อดีของแต่ละศิลปะวิชาการต่อสู้มาผสมผสานเพื่อให้ใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัวในการตู่อสู้
                     คอร์สเรียนปกติ เป็นหลักสูตร ระยะสั้น 40 ชั่วโมง เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ครูผู้สอนจะคอยเป็นคู่สาธิต สามารถให้นักเรียนได้ทำตามได้ไปพร้อมๆกัน หลักสูตรการสอน เข้าใจง่าย มีครูคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รับประกันได้ว่า เมื่อได้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องต่อสู้ป้องกันตัว
    การเรียนการสอน
   – เรียน 2ชั่วโมง/วัน
   – วันเสาร์ – อาทิตย์
   – เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

   คอร์สปกติ

   ฿3,50040 ชั่วโมง

   เรียนเป็นกลุ่ม

   • 2 ชั่วโมง/วัน
   • 2 วัน/สัปดาห์
   • เสาร์ – อาทิตย์
   • 15.00 – 17.00 น.
   • รวม 40 ชั่วโมง/คอร์ส

                    “ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว” ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว โดยในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเชิงด้านการกีฬา หรือเพื่อออกกำลังกาย
                      เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการออกกำลังกาย โดยทางโรงเรียนมีครูผู้สอนประสบการณ์มากกว่า20ปี สอนในเรื่องของการใช้เทคนิคแบบผสมผสาน คือ การต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ มวยไทย, มวยสากล, ยูโด, มวยปล้ำ, คาราเต้, แชมโบ และบราซิลเลี่ยน ยูยิสสู โดย นำข้อดีของแต่ละศิลปะวิชาการต่อสู้มาผสมผสานเพื่อให้ใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัวในการตู่อสู้
                      คอร์สเรียนปกติ เป็นหลักสูตร ระยะสั้น 40 ชั่วโมง เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ครูผู้สอนจะคอยเป็นคู่สาธิต สามารถให้นักเรียนได้ทำตามได้ไปพร้อมๆกัน หลักสูตรการสอน เข้าใจง่าย มีครูคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รับประกันได้ว่า เมื่อได้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องต่อสู้ป้องกันตัว
     การเรียนการสอน
    – เรียน 2ชั่วโมง/วัน
    – วันเสาร์ – อาทิตย์
    – เวลา 15.00 น. – 17.00 น.

    คอร์สปกติ

    ฿3,50040 ชั่วโมง

    เรียนเป็นกลุ่ม

    • 2 ชั่วโมง/วัน
    • 2 วัน/สัปดาห์
    • เสาร์ – อาทิตย์
    • 15.00 – 17.00 น.
    • รวม 40 ชั่วโมง/คอร์ส

                     “ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว” ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว โดยในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเชิงด้านการกีฬา หรือเพื่อออกกำลังกาย
                       เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนไว้เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อการออกกำลังกาย โดยทางโรงเรียนมีครูผู้สอนประสบการณ์มากกว่า20ปี สอนในเรื่องของการใช้เทคนิคแบบผสมผสาน คือ การต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ มวยไทย, มวยสากล, ยูโด, มวยปล้ำ, คาราเต้, แชมโบ และบราซิลเลี่ยน ยูยิสสู โดย นำข้อดีของแต่ละศิลปะวิชาการต่อสู้มาผสมผสานเพื่อให้ใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัวในการตู่อสู้
                       คอร์สเรียนปกติ เป็นหลักสูตร ระยะสั้น 40 ชั่วโมง เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ครูผู้สอนจะคอยเป็นคู่สาธิต สามารถให้นักเรียนได้ทำตามได้ไปพร้อมๆกัน หลักสูตรการสอน เข้าใจง่าย มีครูคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รับประกันได้ว่า เมื่อได้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องต่อสู้ป้องกันตัว
      การเรียนการสอน
     – เรียน 2ชั่วโมง/วัน
     – วันเสาร์ – อาทิตย์
     – เวลา 15.00 น. – 17.00 น.