คอร์สปกติ

คอร์สปกติคอร์สปกติ

฿700040 ชั่วโมง

เรียนเป็นกลุ่ม

  • 2 ชั่วโมง/วัน
  • 2 วัน/สัปดาห์
  • เสาร์ – อาทิตย์
  • 15.00 – 17.00 น.
  • รวม 40 ชั่วโมง/คอร์ส