คอร์สวีซ่านักเรียน

คอร์สวีซ่านักเรียน

฿330001 ปี

เรียนกลุ่ม

  • 2 ชั่วโมง/วัน
  • 2 วัน/สัปดาห์
  • เสาร์ – อาทิตย์
  • 15.00 – 17.00 น.
  • รวม 180 ชั่วโมง/ปี
  • ได้รับ ED-Visa
  • รวมค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 3 ครั้ง