คอร์สต่อสู้ป้องกันตัว

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านำมาจากการเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทมารวมกัน. เนื่องจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะเล่นงานคุณอาจจะมีอาวุธหรือมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าคุณหรือมากันเป็นกลุ่มและเราไม่อาจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคดีๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันร่างกายและทรัพย์สินของเราได้

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านำมาจากการเอาจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้แต่ละประเภทมารวมกัน. เนื่องจากโจรผู้ร้ายที่อาจจะเล่นงานคุณอาจจะมีอาวุธหรือมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าคุณหรือมากันเป็นกลุ่มและเราไม่อาจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เทคนิคดีๆเพื่อที่จะสามารถป้องกันร่างกายและทรัพย์สินของเราได้