บริการทำ วีซ่านักเรียน (ED VISA) สำหรับนักเรียนต่างชาติ

วีซ่านักเรียน(Non-Immigrant)

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับ ED-Visa ได้อย่างเป็นทางการ(Non-Immigrant)

ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสาร และการดูแลด้าน ED-Visa(Non-Immigrant) ทั้งหมด

นโยบายตรวจคนเข้าเมืองสำหรับ ED-Visa

คุณสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 1 ปี แต่ทุกๆ 90 วัน คุณจะต้องไปต่ออายุวีซ่าและรายงานตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนการดำเนินการ

หลังจากคุณได้รับวีซ่าที่ประเทศลาวหรือที่ประเทศของคุณแล้ว คุณต้องเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อทำสำเนาพาสปอร์ตและเช็ควันหมดอายุ. เมื่อคุณทำการลงทะเบียน ทางโรงเรียนจะทำเอกสารเพื่อส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ. หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ เมื่อได้รับเอกสารจากทางกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางโรงเรียนจะโทรหาคุณหรือส่งอีเมลให้คุณ

หมายเหตุ

* ทุกๆ 90 วัน, 1-2 สัปดาห์ ก่อนจะหมดอายุ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณเพื่อเตือนคุณอีกครั้ง ,ซึ่งวันที่คุณต้องไปด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อคุณมาถึง เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการรับบัตรคิวให้คุณตั้งแต่เช้า เวลาประมาณ ตี 4-5. เจ้าหน้าที่จะโทรหาคุณเวลาไปด่านตรวจคนเข้าเมือง. เมื่อคุณมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองคุณจะไม่ได้ไปคนเดียว คุณจะไปกับเจ้าหน้าที่ของเรา. เอกสารทั้งหมดพวกเราจะเป็นคนจัดการให้คุณเอง

คอร์สวีซ่านักเรียน

฿330001 ปี

เรียนกลุ่ม

  • 2 ชั่วโมง/วัน
  • 2 วัน/สัปดาห์
  • เสาร์ – อาทิตย์
  • 15.00 – 17.00 น.
  • สอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • รวม 180 ชั่วโมง/ปี
  • ได้รับ ED-Visa
  • รวมค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง 3 ครั้ง