บริการทำ วีซ่านักเรียน (ED VISA) สำหรับนักเรียนต่างชาติ

วีซ่านักเรียน(Non-Immigrant)

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนจะได้รับ ED-Visa ได้อย่างเป็นทางการ(Non-Immigrant)

ซึ่งหมายความว่านักเรียนของโรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสาร และการดูแลด้าน ED-Visa(Non-Immigrant) ทั้งหมด

นโยบายตรวจคนเข้าเมืองสำหรับ ED-Visa

คุณสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้12 เดือนแต่ทุกๆ 90 วัน คุณจะต้องไปต่ออายุวีซ่าและรายงานตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนการดำเนินการ

เมื่อคุณทำการลงทะเบียน ทางโรงเรียนจะทำเอกสารเพื่อส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ. หลังจากนั้น 3 สัปดาห์ เมื่อได้รับเอกสารจากทางกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางโรงเรียนจะโทรหาคุณหรือส่งอีเมลให้คุณมารับเอกสารจากทางโรงเรียนเพื่อไปขอวีซ่าที่ประเทศลาวหรือประเทศอื่นๆ. หลังจากนั้น เมื่อได้วีซ่า Non-Immigrant ED (วีซ่านักเรียน) คุณต้องเข้ามาที่โรงเรียนเพื่อถ่ายสำเนาพาสปอร์ตและเช็ควันหมดอายุ

หมายเหตุ

* ทุกๆ 90 วัน, 1-2 สัปดาห์ ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือนคุณอีกครั้ง. วันที่คุณไปต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่โรงเรียนจะไปกับคุณด้วยทุกครั้งและช่วยเหลือบริการคุณจนเสร็จสิ้นกระบวนการ.เอกสารในการต่อวีซ่าทั้งหมดพวกเราจะเป็นคนจัดการให้คุณเอง

คอร์สวีซ่านักเรียน

฿34000สิบสองเดือน

เรียนกลุ่ม

  • 2 ชั่วโมง/วัน
  • 2 วัน/สัปดาห์
  • เสาร์ – อาทิตย์
  • 15.00 – 17.00 น.
  • สอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • รวม 180 ชั่วโมง/ปี
  • ได้รับ ED-Visa