ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

เปิดทุกวัน

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ที่

  คำถามที่พบบ่อย

  ไม่มีพื้นฐานด้านการต่อสู้หรือป้องกันตัวสามารถเรียนได้หรือไม่?

  ได้แน่นอน! ทางเราจะมีการปูพื้นฐานให้ใหม่ สำหรับทุกคน ไม่ว่าแต่ละคนจะมีพื้นฐานมาจากกีฬาอื่นๆ จะได้รับรับการปูพื้นฐานใหม่ทั้งสิ้น.

  เด็กสามารถเรียนได้ไหม?

  ได้! แต่เด็กควรมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่กล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรงและสามารถเข้าใจสิ่งที่สอนได้เป็นอย่างดี

  เมื่อสมัครเรียนแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมในภายหลังหรือไม่?

  มีเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับเสื้อฝึก 350 บาท เท่านั้น

  ถ้าภายในอาทิตย์นั้นเราไม่สะดวกที่จะมาเรียน เราจะต้องทำอย่างไร?

  นักเรียนสามารถลาเรียนได้ โดยโทรหรือส่งอีเมล มายังโรงเรียนพร้อมระบุวันที่และเหตุผลในการลา

  ติดต่อเรา

  โรงเรียนต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

  เปิดทุกวัน

  หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ที่

   คำถามที่พบบ่อย

   ไม่มีพื้นฐานด้านการต่อสู้หรือป้องกันตัวสามารถเรียนได้หรือไม่?

   ได้แน่นอน! ทางเราจะมีการปูพื้นฐานให้ใหม่ สำหรับทุกคน ไม่ว่าแต่ละคนจะมีพื้นฐานมาจากกีฬาอื่นๆ จะได้รับรับการปูพื้นฐานใหม่ทั้งสิ้น.

   เด็กสามารถเรียนได้ไหม?

   ได้! แต่เด็กควรมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เพราะเป็นวัยที่กล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรงและสามารถเข้าใจสิ่งที่สอนได้เป็นอย่างดี

   เมื่อสมัครเรียนแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมในภายหลังหรือไม่?

   มีเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับเสื้อฝึก 350 บาท เท่านั้น

   ถ้าภายในอาทิตย์นั้นเราไม่สะดวกที่จะมาเรียน เราจะต้องทำอย่างไร?

   นักเรียนสามารถลาเรียนได้ โดยโทรหรือส่งอีเมล มายังโรงเรียนพร้อมระบุวันที่และเหตุผลในการลา