รายงานตัว 90 วัน

เราจะช่วยคุณสำหรับการ”รายงานตัว 90 วัน” ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติทุกคน. เราจะทำให้คุณทุกอย่าง, และเราจะดำเนินการให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องไป.

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • พาสปอร์ต
  • ใบมอบอำนาจ(ทางเรามีให้)
  • แบบฟอร์มสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ทางเรามีให้)
  • ค่าบริการ 1,000 บาท