รับสืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

รับสืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

การสืบของเรา คือการสืบจริงๆ ที่ใช้ทั้งบุคคลและอุปกรณ์ต่างๆ

ส่วนเรื่่องราคา ขึ้นอยู่กับ
1. ระยะทาง
2. เวลา
3. บุคคล
4. ความยาก/ง่ายของงาน
5. ความเสี่ยง
6. ประเภทของงาน

*งานที่นิยมส่วนมากอับดับ
1. ชู้สาว
2. สืบประวัติบุคคล
3. สืบประวัติกิจการ  ฯลฯ